Menu

Vof contract

Vof overeenkomst opstellen

Als je gaat samenwerken, dan het het van belang dat je de gemaakte afspraken goed op papier zet. Als je een vennootschap onder firma gaat oprichten, of al hebt opgericht, dan geldt dit natuurlijk ook. Het beste is om de afspraken, voor dat je echt gaan beginnen, goed vast te leggen. Problemen achteraf zal je dan minder snel hebben. Als een van jullie wilt stoppen of uittreden, wat gebeurt er dan? Mogelijk is iemand slecht in zijn taken uitvoeren. Denk ook bijvoorbeeld aan de verdeling van de opbrengst en de kosten. Het maken van goede afspraken is erg belangrijk als je gaat samenwerken in een vennootschap onder firma. Het is niet altijd even gemakkelijk om deugdelijke afspraken te maken. Regelmatig zijn niet alle afspraken realistisch of uitvoerbaar. Een jurist kan jullie helpen bij het maken van goede afspraken.


Wanneer heb je een vennootschap onder firma contract nodig

Voor de oprichting van een vof is het niet vereist om een oprichtingsakte vof te hebben. Je hebt het document wel nodig om samen met de andere vennoten afspraken te maken. Voor de schulden van de vof ben je als vennoot hoofdelijk aansprakelijk. Dat houdt dus in dat jij gebonden bent aan de schulden die de andere vennoten namens de vennootschap maken. Mocht het zo zijn dat het bedrijf niet voldoende geld heeft om haar schulden te voldoen, dan kan de schuld ook verhaald worden op jouw privévermogen. Om te zorgen dat je weet wat je van elkaar kunt verwachten en om de kans op discussies achter af te voorkomen, is het van belang dat je deugdelijke afspraken met je medevennoten maakt.Het is erg belangrijk om goede afspraken te maken met alle vennoten om zo te zorgen dat je weet wat je van elkaar kunt verwachten en om de kans op discussies te verkleinen.


De vof vertegenwoordigen

In principe is het zo dat alle vennoten het bedrijf mogen vertegenwoordigen. Het vertegenwoordigen van de vof houdt in dat je namens de vennootschap onder firma contracten mag sluiten. Om de vof en de andere vennoten te beschermen worden er vaak afspraken gemaakt over vertegenwoordiging. Zo wordt er vaak afgesproken dat er minimaal twee handtekening nodig zijn of dat een tweede handtekening nodig is vanaf een bepaald hoogte. Deze afspraken kun je bij de Kamer van Koophandel inschrijven.


De vennootschap beëindigen

Zonder goede afspraken eindigt de vennootschap op het moment dat een van de vennoten stopt of komt te overlijden. Dit is niet anders als er meer dan twee vennoten zijn. Als je wilt dat de vennootschap blijft bestaan nadat een van de vennoten wegvalt, dan moet je daar van tevoren goede afspraken over maken. Uitkopen van de vertrekkende vof zou bijvoorbeeld een optie zijn. Afspraken over hoe dat deel wordt bepaald moeten dan ook worden gemaakt.